Floriade is een unieke kans voor héél Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Floriade is een unieke kans voor héél Noord-Nederland

NIEUWS: Floriade is een unieke kans voor héél Noord-Nederland

De SER Noord-Nederland roept de politiek in het Noorden op om zich actief achter het initiatief van de gemeente Groningen te scharen om de Floriade in 2022 naar het Noorden te halen. Geert Sanders, voorzitter van de SER Noord-Nederland: “De Floriade is een unieke  kans om het Noorden nationaal en internationaal te presenteren als een innovatieve en kansrijke regio.” 

Nieuwsoverzicht

“Onder de paraplu van de Floriade kunnen nadrukkelijk de verbindingen worden gelegd tussen de vijf noordelijke economische clusters (energie, healthy ageing, water, sensor en agribusiness) en tegelijkertijd de ambities van het Noorden op het gebied van een biobased economy worden versterkt”, aldus Sanders. Daarnaast gelooft de SER Noord-Nederland dat de Florida een mooi middel kan zijn om de banden met onze oosterburen weer verder aan te halen.

De wereldtentoonstelling Floriade wordt sinds 1960 één keer per tien jaar gehouden. Dit jaar vindt de zesde editie van de Floriade plaats in Venlo. De gemeente Groningen is een van de vier nog over gebleven partijen voor de kandidatuur van de Floriade in 2022. SER Noord-Nederland heeft door middel van een briefadvies de leden van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) opgeroepen de kandidatuur niet alleen te ondersteunen, maar een actieve rol te nemen in het verwerven van deze.
 

“Niet alleen inhoudelijk wordt de kandidatuur versterkt door Noordelijke samenwerking, ook organisatorisch. Juist door met elkaar de schouders eronder te zetten en de netwerken en contacten van de verschillende noordelijke bestuurders in te zetten maakt Groningen een goede kans om dit voor het Noorden belangrijke evenement binnen te halen” , aldus Geert Sanders.

 

26 maart 2012

Nieuwsoverzicht