Discussie effectiviteit scholingsmaatregelen brengt goede input › SER Noord Nederland

Discussie effectiviteit scholingsmaatregelen brengt goede input

NIEUWS: Discussie effectiviteit scholingsmaatregelen brengt goede input

Op dinsdag 27 juni organiseerde SER Noord-Nederland een stakeholdersbijeenkomst rondom effectiviteit scholingsinstrumentarium. Dit wordt gezien als een constructieve bijeenkomst. Tijdens de middag was de vergaderzaal van het paviljoen van de Dame bestemd om het onderwerp effectiviteit van instrumentarium goed onder de loep te nemen. De brede groep stakeholders waren vertegenwoordigers van o.a. bedrijven, UWV, mbo- en hbo-instellingen en provincies. 

Nieuwsoverzicht

De bijeenkomst werd voorgezeten door deskundig lid van de SER NN, professor P. Elhorst, tevens de voorzitter van de adviescommissie voor de regionale arbeidsmarkt. Vervolgens lichtte Renate Westdijk in een presentatie de adviesvraag toe, waar de focus wordt gelegd op de effectiviteit van scholingsmaatregelen die op dit moment beschikbaar zijn. De presentatie werd afgerond door de bevindingen uit eerdere individuele gesprekken met stakeholders. Deze bevindingen zijn verwerkt in een aantal stellingen, wat de basis was voor de discussies.

De deelnemers werden gevraagd om in twee groepen een keuze te maken uit het vijftal stellingen en deze ter discussie te brengen. Zo werd er in de discussies besproken hoe de huidige effectiviteit van scholingsmaatregelen verbeterd kan worden voor het MKB, wie het initiatief moet nemen en welke rollen de partijen daar zelf in kunnen gaan spelen, scholing voor werkzoekenden en op welke manier het onderwijs praktische opleidingen en postinitieel onderwijs moet faciliteren. De stelling over het verhogen van een leercultuur onder werkgevers en werknemers bleek een belangrijk onderliggend probleem welke vaak naar voren kwam in de discussies. Naast de effectiviteit van het scholingsinstrumentarium is er dus ook in de breedte gesproken over leven lang ontwikkelen en om- en bijscholing voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

De rol van de aanwezige binnen dit scholingsveld zorgt voor een hoge mate van betrokkenheid bij dit onderwerp onder de deelnemers. Het leidde tot interessante discussies en een aanzet tot oplossingsrichtingen die een waardevolle bijdrage voor het vervolgadvies zullen vormen.

De bijeenkomst werd in goede sfeer afgesloten met een borrel op het zonnige balkon van de Dame. Iedereen hartelijk dank voor de bijdragen!

Nieuwsoverzicht