Denk mee over de toekomst van Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Denk mee over de toekomst van Noord-Nederland

NIEUWS: Denk mee over de toekomst van Noord-Nederland

De SER Noord-Nederland roept de inwoners en ondernemers in Noord-Nederland op om mee te denken over de toekomst van het Europees beleid in Noord-Nederland. Via de website van SER Noord-Nederland (www.sernoordnederland.nl/consultatie) kunnen ondernemers en inwoners tot 9  juni 2012 hun ideeën en reacties achterlaten over de koers die Noord-Nederland zou moet varen richting 2020.

Nieuwsoverzicht

“In de afgelopen jaren is met behulp van Europese middelen al veel bereikt in Noord-Nederland. Sociaal-economische achterstanden zijn ingelopen ten opzichte van de rest van Nederland. Het is zaak om deze trend ook in de komende jaren door te zetten. Bij de keuzes die je moet maken hoe dat te doen, kan een Smart Specialisation Strategie helpen,” aldus Egbert Wever, voorzitter van de adviescommissie Regionale Economie van de SER Noord-Nederland.

In de komende maanden moet Noord-Nederland aan Brussel laten weten waar het in de nieuwe begrotingsperiode 2014-2020 op wil inzetten om in aanmerking te komen voor middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Commissie heeft daarbij als voorwaarde gesteld dat er een Smart Specialisation Strategie wordt opgesteld. Een dergelijke strategie geeft aan op basis van een grondige analyse van de regio waar de kracht van de regio ligt. Onderdeel van het opstellen van deze strategie is een consultatie met “het veld”.

Begin juli zal de SER Noord-Nederland mede op basis van de uitkomsten van de consultatie en de uitkomsten van het onderzoek SNN adviseren over de te volgen strategie.

Klik hier voor meer informatie over de consultatie

 

15 mei 2012

Nieuwsoverzicht