Aansluiten bij de creatieve industrie in Eindhoven biedt kansen voor het Noorden › SER Noord Nederland

NIEUWS: Aansluiten bij de creatieve industrie in Eindhoven biedt kansen voor het Noorden

De SER Noord-Nederland roept de politiek in het Noorden op om actief de aansluiting te zoeken met de creatieve sector in Eindhoven. Lid-deskundige van de SER Noord-Nederland Han Brezet: “De creatieve industrie in Nederland speelt een significante rol in innovatieprocessen, vooral daar waar het gaat om het vertalen van technische en economische kennis naar innovatieve producten en diensten. Met name de kennisintensieve clusters Energie en Water in het Noorden zouden van de toepassingsgerichtheid van de creatieve sector kunnen profiteren.”

Nieuwsoverzicht

“Eindhoven heeft al een sterk bestaand cluster rondom de creatieve industrie. Het is daarom logisch dat de focus in Nederland op het gebied van de creatieve industrie zich op Eindhoven richt. In het voorstel dat Eindhoven geschreven heeft in het kader van het topsectorenbeleid wordt gepleit voor de oprichting van vier zogenoemde ‘Experiental Design Landscapes ’ (EDL’s) ter bevordering van innovatie in verschillende sectoren.  Een vijfde EDL rondom het thema water en energie wordt wel genoemd, maar is nog niet uitgewerkt. Het Noorden heeft met zowel de clusters water en energie als met de aanwezigheid van de creatieve netwerken in Groningen en Leeuwaren een goede uitgangspositie om hier invulling aan te geven.”, aldus Geert Sanders, voorzitter van de SER Noord-Nederland.

De SER Noord-Nederland heeft om die reden in een brief aan John Jorritsma, Commissaris van de Koningin in Fryslân en binnen het Samenwerkingsverband Noord-Nederland verantwoordelijk voor de contacten met het bedrijfsleven, opgeroepen om als Noorden aansluiting te zoeken bij de initiatieven in Eindhoven. Dit door bij minister Verhagen te pleiten voor meer ruimte, zowel in tijd als middelen, om het voorstel van Eindhoven voor een ‘EDL smart Water & Energy’ uit te werken en zo een relevante inbreng van het Noorden voor de topsector Creatieve Industrie te realiseren.

 

20 december 2011

Nieuwsoverzicht