Bijeenkomst Energietransitie en inzetten op waterstof › SER Noord Nederland

Bijeenkomst Energietransitie en inzetten op waterstof

NIEUWS: Bijeenkomst Energietransitie en inzetten op waterstof

Afgelopen 11 juni heeft de druk bezochte bijeenkomst over de energietransitie en waterstof plaatsgevonden.

'Energietransitie en inzetten op waterstof, maar wat hebben de bewoners in het noorden eraan?'

Nieuwsoverzicht

Wat een grote opkomst! De SER Noord-Nederland heeft medebestuurders en beleidsbepalers op 11 juni 2019 uitgenodigd voor een thema- en discussiemiddag over energietransitie en het inzetten op waterstof. Prof. Rudy Rabbinge, prof. Machiel Mulder en prof. Catrinus Jepma zijn in hun inleidingen eerst ingaan op noodzaak, kansen en dilemma's van energietransitie en de mogelijkheden van waterstof. De discussie die daarop volgde was door de vele vragen uit het publiek erg interessant en de diverse dilemma's en geschetste kansen werden nader toegelicht. Ook de rol van de noordelijke bestuurders is aan bod geweest. De middag werd voorgezeten door prof. Jouke van Dijk (voorzitter SER Noord-Nederland).

Duurzame ontwikkeling vraagt om overheidsbemoeienis op verschillende schaalniveaus: lokaal, regionaal, nationaal, continentaal en mondiaal. Daarbij ontbreken soms consistente keuzes, waardoor de transitie stagneert en soms zelfs perverse subsidies in stand worden gehouden die leiden tot meer 'onduurzaamheid'. Rudy Rabbinge  heeft de behoefte aan goede keuzes tonen en daartoe de mogelijkheden gedemonstreerd.

Machiel Mulder richtte zich op de economische condities voor waterstof: wat is er voor nodig om de verschillende kleuren waterstof (groen en blauw) rendabel te maken? De rol van groene stroom en klimaatbeleid werden in het verlengde van deze vraag meegenomen.

Catrinus Jepma ging  in op de kans die Noord-Nederland heeft om zich de komende decennia te ontwikkelen tot één van de waterstofregio's van Noordwest-Europa met activiteiten over de hele waardeketen (productie, transport, opslag en toepassing), net zo als de regio sinds de jaren 60 van de vorige eeuw zich tot aardgasregio heeft ontwikkeld. De vraag is wat voor een dergelijke ontwikkeling vereist is; hoe die ontwikkeling naar een waterstofsysteem eruit zou kunnen zien; en wat dit het Noorden zou kunnen brengen qua innovatie en werk.

De presentaties van deze bijeenkomst zijn hieronder te downloaden: 

Download Presentatie Jouke van Dijk 11 juni 2019.pdf

Download Presentatie Machiel Mulder 11 juni 19.pdf

Download Presentatie Catrinus Jepma 11 juni 2019.pdf

Nieuwsoverzicht