Bijeenkomst Energietransitie en inzetten op waterstof › SER Noord Nederland

Bijeenkomst Energietransitie en inzetten op waterstof

NIEUWS: Bijeenkomst Energietransitie en inzetten op waterstof

Klik hier om u direct online aan te melden via eventbrite!

Bijeenkomst over de energietransitie en waterstof

'Wat hebben de bewoners in het noorden eraan?'

11 juni a.s. om 14.30 in Het Kasteel, Melkweg 1 te Groningen.

Nieuwsoverzicht

De SER Noord-Nederland nodigt u van harte uit om op 11 juni a.s. met medebestuurders en beleidsbepalers deel te nemen aan een thema- en discussiemiddag over energietransitie en het inzetten op waterstof. Prof. Rudy Rabbinge, prof. Machiel Mulder en prof. Catrinus Jepma zullen eerst in hun inleidingen ingaan op noodzaak, kansen en dilemma's van energietransitie en de mogelijkheden van waterstof. Na de drie inleidingen is er ruim gelegenheid om met hen en met elkaar in discussie te gaan over de geschetste kansen en dilemma's en wat de rol daarbij is van de noordelijke bestuurders. De middag wordt voorgezeten door prof. Jouke van Dijk (voorzitter SER Noord-Nederland).

Duurzame ontwikkeling vraagt om overheidsbemoeienis op verschillende schaalniveaus: lokaal, regionaal, nationaal, continentaal en mondiaal. Daarbij ontbreken soms consistente keuzes, waardoor de transitie stagneert en soms zelfs perverse subsidies in stand worden gehouden die leiden tot meer 'onduurzaamheid'. Rudy Rabbinge zal de behoefte aan goede keuzes tonen en daartoe de mogelijkheden demonstreren.

Catrinus Jepma gaat in op de kans die Noord-Nederland heeft om zich de komende decennia te ontwikkelen tot één van de waterstofregio's van Noordwest-Europa met activiteiten over de hele waardeketen (productie, transport, opslag en toepassing), net zo als de regio sinds de jaren 60 van de vorige eeuw zich tot aardgasregio heeft ontwikkeld. De vraag is wat voor een dergelijke ontwikkeling vereist is; hoe die ontwikkeling naar een waterstofsysteem eruit zou kunnen zien; en wat dit het Noorden zou kunnen brengen qua innovatie en werk.

Machiel Mulder richt zich op de economische condities voor waterstof: wat is er voor nodig om de verschillende kleuren waterstof (groen en blauw) rendabel te maken? De rol van groene stroom en klimaatbeleid worden in het verlengde van deze vraag meegenomen.

Kom en discussieer mee!

U kunt zich online aanmelden voor dit gratis evenement. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Klik hier om u online aan te melden via eventbrite.

Nieuwsoverzicht