Noordelijke inbreng nationaal Energieakkoord › SER Noord Nederland

Noordelijke inbreng nationaal Energieakkoord

NIEUWS: Noordelijke inbreng nationaal Energieakkoord

Op 9 april jongstleden heeft de SER Noord-Nederland, per brief, de SER de noordelijke inbreng met betrekking tot het nationaal Energieakkoord laten weten.

In deze brief heeft de SER Noord-Nederland aangegeven dat zij van mening is dat een nieuw Energieakkoord van groot belang is voor de ontwikkeling van Nederland in het algemeen en Noord-Nederland in het bijzonder, mede gezien de belangrijke bijdrage van Noord-Nederland aan de Nederlandse energiebehoefte.

In haar brief gaat SER Noord-Nederland in op vier specifieke aspecten uit de Noordelijke regio, die volgens SER Noord-Nederland een plek verdienen in het Energieakkoord voor duurzame groei:

  1. Proeftuin energietransitie-projecten
  2. Voortrekkersrol bio-based economy
  3. E-hub offshore windenergie infrastructuur
  4. Stevig inzetten op internationale samenwerking.

Verder gaat SER Noord-Nederland in haar brief in op

  • Human resources en kennisopbouw
  • Wet- en reglegeving en systeemintegratie
  • Ecologie en Economie in balans.

SER Noord-Nederland ziet graag dat onder het landelijk Energieakkoord regionale deelakkoorden komen. In deze regionale deelakkoorden wordt, naast de landelijke doelstelling, meer aandacht gegeven aan de specifieke regionale situaties.

 

Het pdf-bestand van de brief aan de SER kunt u hier lezen.

Nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht