Agenda Raadsvergadering 5 oktober › SER Noord Nederland

NIEUWS: Agenda Raadsvergadering 5 oktober

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag vergadering SER Noord-Nederland d.d. 22-062016
  4. Concept advies Arbeidsmarkt
  5. Advies Personalized en Customized Health
  6. Lopende activiteiten
  7. Ingekomen stukken
  8. Uitgegane stukken
  9. Rondvraag en sluiting

 

Datum:          woensdag 5 oktober 2016

Tijdstip:         15.00 – 17.00 uur

Locatie:         SER Noord-Nederland, Leonard Springerlaan 23, Groningen, vergaderzaal 4-5.

Nieuwsoverzicht