Agenda Raadsvergadering 14 december › SER Noord Nederland

NIEUWS: Agenda Raadsvergadering 14 december

Raadsvergadering 14 december

Aanstaande woensdag vindt de raadsvergadering plaats van 15.00 -17.00. Tijdens deze vergadering wordt er aandacht besteed aan de afronding van het arbeidsmarktadvies en de voortgang van het adviestraject Personalized & Customized Health. 
De vergaderingen van de SER Noord-Nederland zijn openbaar voor pers en andere geïnteresseerden.
Hieronder vindt u de gehele agenda. 

Agenda raadsvergadering:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelinge
  3. Verslag vergadering SER Noord-Nederland d.d. 05-10-2016 
  4. Concept advies Arbeidsmarkt
  5. Advies Personalized en Customized Health
  6. Adviesagenda 2017 en toekomst SER NN na 2017 
  7. Ingekomen stukken
  8. Uitgegane stukken
  9. Rondvraag en sluiting

 

Datum:          woensdag 14 december 2016

Tijdstip:         15.00 – 17.00 uur

Locatie:         SER Noord-Nederland, Leonard Springerlaan 23, Groningen, vergaderzaal 4-5.

Nieuwsoverzicht