Aardbevingen bieden Noorden uitgelezen kans op ontwikkeling › SER Noord Nederland

Aardbevingen bieden Noorden uitgelezen kans op ontwikkeling

NIEUWS: Aardbevingen bieden Noorden uitgelezen kans op ontwikkeling

ASSEN/GRONINGEN - Het Noorden moet de kans grijpen met het aardbevings- bestendig en veiliger maken van het gaswinningsgebied uit te groeien tot de energiezuinigste en duurzaamste regio van Europa. 

Hoe afschuwelijk de aardbevingen ook zijn, nieuwe bouwmethoden en slimme energieoplos- singen kunnen een aanjager zijn voor de noordelijke economie. Geld speelt geen rol. Tot 2020 is 3 miljard euro aan regionale, nationale en Europese middelen beschikbaar.

Dat stelt de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland in een advies aan de drie noordelijke provincies. In het rapport Koersvast 2.0 staat dat ook bedrijven en kennisinstellin- gen buiten het gaswinningsgebied flink worden uitgedaagd deel te nemen aan de ontwikkeling van nieuwe woon- en energieconcepten.

SER Noord hoopt dat de regio met technologische doorbraken komt. Als dat lukt zijn men- sen minder afhankelijk van Gronings gas en kan met dit ‘icoonproject' tot ver buiten de regio geld worden verdiend. „Het liefst wereldwijd. Aardbevingsbestendig bouwen en duurzaam energie opwekken is superrelevant en de grootste uitdaging voor noordelijke profilering”, zegt Alfred Welink, voorzitter van VNO-NCW Noord.

„Denk aan het doorontwikkelen van zonne-energie en de opslag daarvan. Dat laatste is technisch ingewikkeld maar wel een voorwaarde om een klapper te maken.” Voorbeeld van een nationaal icoon is de Nieuwe Afsluitdijk. Een project waarin waterbeheer, energieopwekking en toerisme is gecombineerd.

SER Noord, het adviesorgaan dat bestaat uit werkgevers- en werknemersorganisaties en kennisinstellingen, heeft tien actiepunten die tot 2020 moeten leiden tot een economische groei van 800 miljoen euro en 3000 extra arbeidsplaatsen per jaar. Maar ook een verdubbeling van 300 naar 600 bedrijven dat gebruik maakt van investerings- en subsidieprogramma's.

Gerard Kremer, voorzitter van MKB Noord, benadrukt dat het midden- en kleinbedrijf zich iets minder moet laten leiden door de waan van de dag, maar vaker moet aanhaken bij nieuwe ontwikkelingen. „Of dat nu in de energie-, zorg- of bouwsector is, denk niet dat je kansloos bent. Dat je op voorhand buiten de boot valt. Dat is echt flauwekul.” SER Noord legt de vinger ook op de zere plek. Het adviesorgaan vindt dat de drie noordelijke provincies bij de besteding van 3 miljard euro aan regionale-, nationale- en Europese middelen en het extra geld voor het aardbevingsgebied een gezamenlijke agenda moeten maken.

Arnoud Hoogsteen, beleidsadviseur bij FNV Bondgenoten, zegt dat Groningen, Friesland en Drenthe nadrukkelijker en vaker als noordelijk landsdeel moeten optrekken bij het uitstip- pelen van een economische koers en het ‘binnenroeien' van rijksgeld. „Over het opheffen van provinciegrenzen hoor je ons niet. Dat levert alleen maar allergische reacties op.”

SER Noord hoopt dat de regio met technologische doorbraken komt. Als dat lukt zijn men- sen minder afhankelijk van Gronings gas en kan met dit ‘icoonproject' tot ver buiten de regio geld worden verdiend. 

Nieuwsoverzicht