SER Noord-Nederland in 2018: een nieuwe opzet › SER Noord Nederland

SER Noord-Nederland in 2018: een nieuwe opzet

NIEUWS: SER Noord-Nederland in 2018: een nieuwe opzet

De SER Noord-Nederland gaat vanaf januari 2018 werken vanuit een andere opzet. Tot op heden zijn de adviezen gericht aan het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), vertegenwoordiger van de drie noordelijke provincies. In het nieuwe jaar zal de provincie Groningen in eerste instantie de voornaamste adviesvrager zijn. SER Nederland en de provincie Groningen dragen de financiering voor SER NN.

Nieuwsoverzicht

De adviesagenda voor 2018 wordt in het begin van het nieuwe jaar vastgesteld. Echter, de eerste maanden van het nieuwe jaar zullen nog in het teken staan van de af te ronden adviezen van 2017, met name het vervolgadvies over de noordelijke arbeidsmarkt. Dit advies wordt op donderdag 15 februari 2018 gepresenteerd in het bijzijn van mevrouw Mariëtte Hamer (voorzitter SER NL) en mevrouw Jetta Klijnsma (voorzitter SNN en CdK Drenthe). Dit advies is een vervolg op ‘Het werkend alternatief voor Noord-Nederland’ dat in februari 2017 werd gepubliceerd. 

De wijziging in de opzet van de SER Noord-Nederland is een gevolg van het stopzetten van de financiering van het SNN. Nu is het aan de drie individuele provincies zelf om te bepalen of zij voor sociaaleconomische vraagstukken advies vragen aan de SER Noord-Nederland. De provincie Groningen heeft aangegeven waarde te hechten aan de advisering en ook veel te voelen voor platformfunctie die de SER NN vervult. In SER NN komen immers zowel werkgevers- als werknemersorganisaties samen. Dit zal een belangrijk onderdeel worden van de nieuwe opzet. 

Doordat de SER NN vanaf het nieuwe jaar haar adviezen niet meer zal richten aan het SNN, komt er na 25 jaar een einde aan noordelijke advisering op SNN-niveau. Deze periode is onlangs beschreven in het essay ‘Balans van de SER Noord-Nederland, 25 jaar zoeken naar evenwicht in functies’, dat is geschreven door Marijn Molema en Homer Wagenaar van de Fryske Akademy. Het essay is hier te downloaden.

Voor nu kijken wij positief naar de toekomst, want zoals dhr. Paas (CdK van de provincie Groningen) het onlangs verwoordde Ik hoop van harte dat we in Noord-Nederland, waar het sociaaleconomisch niet vanzelf gaat, maximaal profiteren van de aanwezigheid van onze Sociaal Economische Raad’. Met deze boodschap gaan wij met veel energie het komende jaar tegemoet. 

Namens de SER Noord-Nederland wensen wij u hele prettige feestdagen en een voorspoedig 2018 toe!

 

Nieuwsoverzicht