28 mei: lezing Han Brezet (GEANNULEERD) › SER Noord Nederland

NIEUWS: 28 mei: lezing Han Brezet (GEANNULEERD)

Het meest recente advies van SER Noord-Nederland is het Vervolg Briefadvies Creatieve industrie. Dit advies is de uitwerking van het reeds in 2011 uitgebrachte ‘Briefadvies Creatieve Industrie’. Dit advies werd destijds positief ontvangen, onder andere door de creatieve industrie zelf. Het Vervolg Briefadvies omvat een aantal concrete plannen dat tot stand gekomen is naar aanleiding van gesprekken met creatieve ondernemers en vertegenwoordigers van de noordelijke overheden. 

Nieuwsoverzicht

Op 28 mei a.s. neemt prof. dr. ir. J.C. Brezet (Han) afscheid als lid-deskundige Innovatie van de Sociaaleconomische Raad (SER) Noord-Nederland. Naar aanleiding hiervan zal hij in een lezing aandacht besteden aan de sector Creatieve Industrie. De nadruk ligt bij deze lezing op Noord-Nederland.

De lezing zal plaatsvinden in de Puddingfabriek te Groningen. Vanaf 15:30 is de inloop, de lezing zal aanvangen om 16:00. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar, maar deze gaan hard. Indien u aanwezig wilt zijn bij deze lezing kunt u zich aanmelden via https://nl.surveymonkey.com/r/YGCPW37 of door een email te sturen aan info@sernoordnederland.nl.

"Geschat wordt dat de Nederlandse creatieve sector ca. 43.000 bedrijven omvat, overeenkomend met ca. 172.000 betaalde banen, en jaarlijks voor ca. 10,5 miljard euro aan creatieve goederen exporteert. Het Noorden kan daaraan een extra, unieke bijdrage leveren."

"Cross-overs van de creatieve industrie met de Noord-Nederlandse topsectoren hebben de toekomst."

"Voor de combinatie “creativiteit en duurzame innovatie” kan Noord-Nederland het beste richting de koplopers in het Hanzegebied kijken."

Prof. dr. ir. Han Brezet (1951) is hoogleraar Duurzame Productontwikkeling aan de TU Delft (TUD). Hij stond aan de wieg dan het programma Design for Sustainability (DfS). Hij is daarnaast onderzoeksdirecteur en directeur van de PhD graduate school van de Faculteit Industrieel Ontwerpen en Visiting Professor aan de Universiteit van Aalborg (Denemarken). Vanuit de TU Delft is hij de coordinator van het “Creative Innovation” onderzoeksprogramma, dat de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden met onder andere de TUD uitvoert in het kader van de University Campus Fryslan. Brezet was sinds 2007 lid van de SER Noord-Nederland als deskundige op het gebied van Innovatie. Hij was voorzitter van de vaste adviescommissie op dit gebied.

Nieuwsoverzicht