Raadsvergadering 5 oktober 2016: "Jongeren leveren een waardevolle bijdrage aan het advies Arbeidsmarkt" › SER Noord Nederland

Raadsvergadering 5 oktober 2016: "Jongeren leveren een waardevolle bijdrage aan het advies Arbeidsmarkt"

NIEUWS: Raadsvergadering 5 oktober 2016: "Jongeren leveren een waardevolle bijdrage aan het advies Arbeidsmarkt"

Woensdag 5 oktober kwamen alle leden van SER Noord-Nederland bij elkaar voor de raadsvergadering. Belangrijke agendapunten die aan de orde kwamen zijn het conceptadvies Arbeidsmarkt, met een bijdrage van de winnaars van de SER Jongeren Challenge hun bijdrage leverden, en de voortgang in het advies over Personalized & Customized Health

Nieuwsoverzicht

Het advies Arbeidsmarkt wordt dit jaar afgerond. Er ligt momenteel een concept waar veel partijen een bijdrage aan hebben geleverd. Tijdens de raadsvergadering werd er feedback gegeven op de inhoud van het conceptadvies en de uiteindelijke vorm. Daarnaast pitchte de drie winnaars van de SER NN Jongeren Challenge hun idee. Daar kwamen 3 belangrijke bevindingen naar voren om de Noordelijke arbeidsmarkt een boost te geven, namelijk door middel van praktische Mooc’s, een buddysysteem en het aanleren van de competentie ondernemend zijn. Deze ideeën zullen nog verder moeten worden uitgewerkt, maar worden meegenomen in de uitwerkingen van het advies Arbeidsmarkt. Bent u benieuwd naar de SER Jongeren Challenge? Bekijk hier de foto’s en het filmpje. 

Een onderdeel van het advies Arbeidsmarkt is Leven Lang Leren. Rondom dit onderwerp organiseert SER Noord-Nederland een minisymposium op dinsdag 6 december. De leden is gevraagd deze datum te verspreiden onder relevante relaties. Binnenkort wordt de officiële uitnodiging verstuurd. 

Het adviestraject van advies Personalized & Customized Health is in gang gezet. Er is een bijeenkomst geweest waar belangrijke spelers uit het onderzoeksveld werden vertegenwoordigd. Het proces zal verder gaan door onder andere gesprekken te blijven voeren met deze spelers. Gewenst wordt het advies begin volgend jaar af te ronden. 

Tot slot werd er officieel afscheid genomen van Ineke Dijk. Na 11 jaren trouwe dienst heeft zij de ondersteuning van de raad overgedragen aan Carolien van de Beek. 

Nieuwsoverzicht