SER NN overhandigt adviesnota aan gedeputeerde Brouns › SER Noord Nederland

SER NN overhandigt adviesnota aan gedeputeerde Brouns

NIEUWS: SER NN overhandigt adviesnota aan gedeputeerde Brouns

Na een adviestraject waaraan veel belanghebbende partijen hebben deelgenomen overhandigde Frans Jaspers als voorzitter van SER Noord-Nederland woensdag 21 september het advies Innovatief en Duurzaam Bouwen aan gedeputeerde Brouns, in het bijzijn van Daan Bultje van Healthy Ageing Network Nothern Netherlands en Rolf Koops van de Economic Board Groningen. De heer Jaspers van SER Noord-Nederland gaf voorafgaand aan de overhandiging een korte toelichting over het ontstaan van de adviesnota.

Nieuwsoverzicht

Het  betreft een advies op verzoek van de provincie hoe in een interactief proces tot een breed gedragen aanpak kan worden gekomen om de koppeling tot stand te brengen tussen aardbevingsbestendig, energiezuinig en levensloopbestendig bouwen. 

Met de voorgestelde aanpak in het advies kan worden bereikt dat Groningen een toonaangevende regio wordt op het gebied van duurzaam en levensloopbestendig bouwen. Frans Jaspers geeft verder aan dat partijen waaronder HANNN en EBG ondertussen niet stil hebben gezeten bij de uitwerking van de opgave om te werken aan "slimme" levensloop bestendige huizen in de regio. 

De weergave van de achtergrond van het advies leidt bij gedeputeerde Brouns tot een positieve reactie. Hij benoemt onder andere dat het belangrijk is dat de adviezen van SER Noord-Nederland tot uitvoering worden gebracht, met name bij dit rapport waar gedeputeerde Brouns toezegt zijn medewerking te geven aan de totstandkoming en faciliteren van partijen die dit advies in de praktijk moeten laten werken. 

U kunt hier en volledige briefadvies en de adviesnota lezen.

Nieuwsoverzicht