Werkconferentie SER: begin van een energietransitie 'van onderop' › SER Noord Nederland

Werkconferentie SER: begin van een energietransitie 'van onderop'

Werkconferentie in de aanloop naar het Energieakkoord voor duurzame groei. 

Een energiebesparing van 20 procent in de gebouwde omgeving in 202o moet haalbaar zijn en levert onze economie vier tot zes miljard per jaar op. Dit doel kan Nederland op eigen kracht, onafhankelijk van de rest van de wereld, realiseren. Tot 2020 kan de energieprestatie van 150.000 tot 500.000 woningen en gebouwen met twee labelsprongen verbeterd worden. Verbetering van de energie-efficiency met technieken die al voorhanden zijn, zal bovendien ten minste 34.000 banen in de bouw opleveren. Volgens een rekensom van de organisatie Duurzame Energie Koepel realistische toekomstmuziek, gepresenteerd op de eerste SER werkconferentie op weg naar Het Energieakkoord voor duurzame groei. 

Op deze druk bezochte bijeenkomst met deelnemers van organisaties die actief zijn op energiegebied stond ‘de energieke samenleving’ centraal. De nadruk lag op één van de vier thema’s die in dit akkoord aan bod komenstaan: energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking in de gebouwde omgeving. Zowel het plenaire programma als de vijf workshops met uitwerking van dit thema, leverden een scala aan suggesties en randvoorwaarden op. Bijvoorbeeld voor lokale energieopwekking, die op initiatief van burgers en bedrijven sterk in opmars is. De diversiteit aan projecten is enorm.

Initiatiefnemers stellen echter ook dat het 'huidige marktmodel' geen ruimte biedt voor lokale energieplannen. De overheid wordt gevraagd om 'niet meer in de weg te lopen', maar met versoepelde regelgeving op lokale energieprojecten in te spelen en burgers te belonen voor de levering van energie aan het net. Tevens moet gezocht worden naar constructies waarin burgers 'in de vorm van ondernemerschap' kunnen participeren in grootschalige windparken, zoals bijvoorbeeld in Denemarken al het geval is. Dat vergroot ook de acceptatie van windmolens op het land. Van NIMBY naar PIMBY (Please…). In de utiliteitsbranche kan de energie-efficiency bij de renovatie van gebouwen worden bevorderd door een verplichte 'APK-achtige keuring' die om de vijf jaar herhaald wordt. ‘Rode’ energielabels zou je kunnen ontmoedigen met een CO2-belasting.

Opvallend en eensgezind geluid op de werkconferentie was de insteek voor 'bedrijvigheid van onderop' als marsroute naar een duurzame energievoorziening. Ook wel de 'Duitse aanpak' genoemd. Een fundamenteel andere keuze dan een overheid die emissieplafonds per sector verordonneert. Voor zo'n duurzaamheidsaanpak van onderop is wel essentieel dat de overheid met 'technisch advies, kennis en andere faciliteiten' de burgers en bedrijven ondersteunt.

Ook op twitter werd tijdens de werkconferentie volop mee gediscussieerd over de input voor het Energieakkoord. De hashtag #EnakkSER, die nog de komende twee maanden actief is, werd die middag ruim 400 keer gebruikt, zowel door deelnemers op de conferentie als daarbuiten, en illustreert dat duurzame energievoorziening een hot issue is, getuige tweets als: 'Je belangen loslaten en samen innoveren: dat is lef hebben', 'De energietransitie is een slagveld, een Energieakkoord moet gevestigde structuren doorbreken,' en: 'Enerverende dag op werkconferentie, hoop dat polder in beweging is gezet en dat doorbraken komen.'
SER-voorzitter en dagvoorzitter Wiebe Draijer toonde zich verguld met de input van deze eerste werkconferentie. 'Naast de vele ideeën en concrete suggesties die gedaan zijn, merk ik dat velen het belangrijk vinden dat er een uitruil van belangen plaatsvindt. Want alleen als alle belangen aan tafel zitten kun je duurzame energieopwekking maximaal stimuleren.' De volgende werkconferentie gaat over financiering en vindt plaats in de eerste helft van maart.

Meer nieuws