Verslag werkbezoek Alexander Rinnooy Kan › SER Noord Nederland

Verslag werkbezoek Alexander Rinnooy Kan

Op 8 september 2011 bracht landelijk voorzitter van de Sociaal Economische Raad, Alexander Rinnooy Kan, een regulier werkbezoek aan Noord-Nederland. Het werkbezoek stond in het teken van de clusters Energie, Water en Healthy Ageing. Hierbij was ondermeer aandacht voor de rol van SER Noord-Nederland bij de totstandkoming van deze clusters alsmede de ontwikkeling naar de toekomst toe.

Tijdens zijn introductie riep landelijk voorzitter van de SER, Alexander Rinnooy Kan, op om naast de topsectoren ook aandacht te behouden voor breed generiek beleid. Met name de mogelijkheid van sociale innovatie in het MKB wordt in de ogen van Rinnooy Kan onvoldoende benut. Terwijl hier juist met de uitdagingen op de arbeidsmarkt als gevolg van vergrijzing grote kansen liggen. Daarnaast hield Rinnooy Kan een stevig betoog over het belang van het actief ondersteunen van Europa. "Europa heeft zijn verdedigers nu nodig. Dat betekent niet dat we perse blij moeten zijn met alles wat daar gebeurt, helemaal niet, maar het betekent wel dat we moeten vasthouden aan de overtuiging dat Europa ons enorm veel heeft gebracht.", aldus Alexander Rinnooy Kan.

Rinnooy Kan benadrukte dat we er in Nederland relatief goed voor staan. Nederland heeft geweldige kansen en we zijn goed op weg om een aantal van die economische kansen in het bijzonder goed te benutten. Hiervoor is het wel nodig om te blijven investeren in innovatie, zowel in de topgebieden, maar ook in het brede fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Rinnooy Kan: "Ook daar is een balans, in alle redelijkheid, te vinden. Je moet aan de ene kant natuurlijk proberen dat rechtstreeks ten dienste te laten zijn aan de topgebieden, maar er moet wel voldoende ruimte overblijven voor ongebonden onderzoek, wat alleen maar gedicteerd wordt door het vermogen van de onderzoeker, om op internationaal excellent niveau creatief te zijn". Hiervoor is het wel noodzakelijk dat Nederland meer doet als het gaat om investeringen in R&D. Hier hebben zowel overheden als de publieke sector een rol te spelen.

Na de introductie van Rinnooy Kan was het woord aan Siem Jansen van de NOM. In zijn presentatie benadrukte hij dat om innovatie te stimuleren twee zaken van belang zijn. Aan de ene kant het organiseren van het toeval, o.a. door middel van het model van 'open innovatie'. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om voor langere tijd innovatieprogramma's en clusterorganisaties te ondersteunen. Dergelijke zachte infrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor een regio om zich te ontwikkelen.

Hierna waren de clusters aan de beurt. Presentaties werden verzorgd door Gerrit van Werven (Energy Valley), Karin Kalverboer (Zorg Innovatie Forum) en Hein Molenkamp (Wateralliance). Daarna werd met de zaal gediscussieerd over verschillende thema's, onder andere het verhogen van draagvlak onder de bevolking, het versterken van sociale innovatie en het belang van betere samenwerking tussen de clusters waardoor unieke cross-overs ontstaan.

Meer nieuws