Alexander Rinnooy Kan 05 september 2012 › SER Noord Nederland

Alexander Rinnooy Kan 05 september 2012

Een dag voor zijn officiële afscheid in Den Haag, nam SER Noord-Nederland op woensdag 5 september 2012 met een werklunch afscheid van dhr. Rinnooy Kan. Het bezoek was zijn laatste officiële bezoek als voorzitter van de landelijke SER in, zoals hij zelf omschreef, ‘geleende tijd’ aangezien zijn opvolger al aan zijn werkzaamheden was begonnen in Den Haag.

 

Om hier ook een goede invulling aan te geven zijn zeven succesfactoren van groot belang. Deze zeven succesfactoren zijn de uitkomst van een onderzoek dat is gedaan door de SER naar de effectiviteit van de werkwijze van de provinciale SER’en waaronder SER Noord-Nederland. Deze zeven succesfactoren zijn:

  1. Gezaghebbende leden in de raad
  2. Belang dat de bestuurders hechten aan draagvlak voor beleid
  3. Onafhankelijkheid en soms gedurfdheid bij adviezen
  4. Aanwezigheid van onafhankelijke deskundigen
  5. Goede interactie tussen regionale SER en de landelijke SER
  6. Zichtbaarheid van de raad
  7. Keuzes durven maken.

SER Noord-Nederland heeft laten zien dat ze voldoet aan deze succesfactoren. Het is nu zaak om dit te verankeren.

Meer nieuws