SER Noord-Nederland Challenge › SER Noord Nederland

SER Noord-Nederland Challenge

Met alle technologische ontwikkelingen die gaande zijn, zal naar verwachting het werk en arbeid wat we kennen, in veel opzichten veranderen. Een belangrijke vraag is dan ook hoe de beroepsbevolking om zal gaan met deze veranderingen in de toekomst en in hoeverre het mogelijk zal zijn om de bewoners van Noord-Nederland voor te bereiden om zichzelf continu te laten door ontwikkelen om mee te kunnen gaan in de tijd. Daarom organiseert SER Noord-Nederland de SER-Challenge waarbij jongeren worden uitgedaagd om hun ideeën te presenteren over hoe zij de arbeidsmarkt van de toekomst van Noord-Nederland voor zich zien. 

Meer nieuws