Consultatie Smart Specialisation › SER Noord Nederland

Consultatie Smart Specialisation

De Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SER Noord-Nederland) is door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland gevraagd een advies op te stellen voor een ontwerp Smart Specialisation Strategy. Een dergelijke strategie is een voorwaarde die de Europese Commissie stelt aan regio’s die in de komende periode in aanmerking willen komen voor Europese Fondsen. Daarnaast is het een instrument om sturing te geven aan het regionaal economisch beleid.

De consultatie met betrekking tot de Smart Specialisation Strategy is gesloten

De ontvangen reacties worden nu door de adviescommissie Regionale Economie beoordeeld en gebruikt als input voor het advies. De adviescommissie heeft waardering voor de bijdragen en de betrokkenheid bij het advies.

De adviescommissie vroeg uw visie te geven op de voorgestelde visie en doelstellingen voor de Smart Specialisation Strategy Noord-Nederland. De ontvangen reacties vormen nu samen met het uitgezette onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de inventarisatie van bestaande SWOT-analyses voor Noord-Nederland de basis van het advies.
 

Meer nieuws