Bijeenkomst Noordelijke Retailagenda › SER Noord Nederland

Bijeenkomst Noordelijke Retailagenda

Voor de retail in Noord-Nederland is het 5 voor 12. Nu grote winkelketens omvallen, kunnen we niet meer de kop in het zand steken voor de leegstand in dorpen en steden die er al was en die alleen maar groter wordt.  Daardoor staat de leefbaarheid onder druk, zo werd duidelijk tijdens de bijeenkomst van MKB Nederland Noord en SER Noord-Nederland over de Noordelijke Retailagenda op maandag 13 juni in het Karmelklooster in Drachten.

Het tij kan alleen gekeerd worden wanneer winkeliers, vastgoedondernemers en overheden sámen dit probleem aanpakken, betoogden de drie sprekers Sander de Rouwe (gedeputeerde provincie Fryslân en vertegenwoordiger namens IPO bij de landelijke retailagenda), Hugo Velthuijsen (lector Hanzehogeschool Groningen en lid-deskundige SER Noord-Nederland) en Gerard Kremer (voorzitter MKB Nederland Noord).

Want kansen zijn er wel, volgens de sprekers, maar het Noorden loopt achter!

De sprekers vinden dat de provincies (Drenthe, Fryslân en Groningen) betrokken moeten worden bij die gezamenlijke aanpak, en dat staat ook te lezen in het recent verschenen advies De Noordelijke Retailagenda van de SER Noord-Nederland. De provincies zijn niet alleen een belangrijke partner omdat de leefbaarheid in het geding is - een thema dat op het bord van de provincies ligt - maar moeten ook de regierol nemen wanneer afstemming op regionaal en bovenregionaal niveau nodig is.

Door een toekomstbestendige retail-ontwikkeling en de leefbaarheid in Noord-Nederland, waar de krimp harder toeslaat dan elders, moet de retail-problematiek gezamenlijk én in een breder perspectief worden bekeken. Nu beconcurreren gemeenten elkaar nog te vaak om een grote bouwmarkt, HEMA of supermarkt, omdat zij allemaal 'streekcentrum' willen zijn.

Tevens werd tijdens de bijeenkomst de visie van MKB Nederland Noord 'Vitale noordelijke dorpen en steden' gepresenteerd. Centraal daarin staat dat de problematiek op lokaal niveau moet worden benaderd, waarbij een coöperatieve aanpak wordt bepleit, met de ondernemers in 'the lead'.

Een uitgebreider verslag vindt u hier.

Meer nieuws