Bezoek de heer Rinnooy Kan › SER Noord Nederland

Bezoek de heer Rinnooy Kan

Op 12 juni 2009 heeft de voorzitter van de landelijke SER een werkbezoek gebracht aan de regionale SER Noord-Nederland. Het ochtendprogramma bestond uit een reguliere openbare vergadering van de SER Noord-Nederland met als agendapunten:

  • het recent uitgebrachte sociaal- en ruimtelijk economisch advies voor de middellange termijn (zie Adviezen) en
  • de economische recessie en de effecten op Nederland/Noord-Nederland. 

Dhr. Rinnooy Kan heeft zich zeer lovend uitgelaten over het functioneren van de SER Noord-Nederland en het uitgebrachte strategisch advies. Hij wijst erop dat een extern adviesorgaan echt kan helpen het politieke debat te versnellen.Ook laat hij zich lovend uit over het uitgebrachte strategisch advies KoersVAST (zie Adviezen). Enerzijds een consistent advies, anderzijds inspirerend. Er worden lijnen doorgetrokken in het beleid, maar er worden ook nieuwe initiatieven en nieuwe perspectieven neergezet. Dhr. Rinnooy Kan benadrukt het belang van het kijken over de grens en het Europees denken. Ook benadrukt hij de kansen van Noord-Nederland waar het gaat om het organiseren van verrassendheid en nieuwe ondernemendheid.
 

Het middagprogramma bestond uit een werkbezoek aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in het kader van het cluster Healthy Ageing. Na een rondleiding door het ziekenhuis gaf dhr. Frans Jaspers, lid Raad van Bestuur van het UMCG, een inspirerende inleiding over het thema Healthy Ageing. Healthy Ageing is een thema wat een belangrijk cluster zal worden voor de noordelijke regio op onder andere Europees niveau. Bij dit werkbezoek waren tevens kennisinstellingen uit de regio uitgenodigd en ondernemers uit de regio die binnen het cluster Healthy Ageing hun bedrijf voeren en ontwikkelen.

Meer nieuws