adviezen > impact ondernemen in groningen, het andere winstdenken

Advies: Impact Ondernemen in Groningen, het andere winstdenken

Op de noordelijke arbeidsmarkt is sprake van een grote discrepantie. Enerzijds bestaan in verschillende sectoren al enige tijd grote tekorten aan goed opgeleide arbeidskrachten. Anderzijds staan nog veel mensen (langdurig) aan de kant vanwege een te laag opleidingsniveau en/of door een beperking. Voor veel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt biedt de bestaande economie, ondanks de mooie groeicijfers, geen soelaas. Er is in zekere zin sprake van marktfalen. De inclusieve arbeidsmarkt kent nog heel wat uitdagingen.

Met dit vraagstuk heeft de SER Noord-Nederland zich de achterliggende periode beziggehouden op verzoek van de provincie Groningen door te adviseren over de vraag hoe sociaal ondernemerschap in de regio worden vergroot als kans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en welke rol de provincie daarbij kan spelen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het stimuleren van sociaal ondernemerschap leidt tot duurzame arbeid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Naast het volledige advies is er een samenvatting van het advies uitgewerkt in de actieagenda 'Impact ondernemen in Groningen, het andere winstdenken'. Deze is onderaan deze pagina te downloaden bij 'download hier de actieagenda'.

De actieagenda bij het advies is te downloaden onderaan deze pagina. Wilt u liever een gedrukt exemplaar, dan kunt u deze hier opvragen.

Voorzitter van de adviescommissie Renate Westdijk biedt advies aan aan gedeputeerde Eelco Eikenaar
Aanbieding van het advies aan gedeputeerde Eikenaar door Renate Westdijk, voorzitter adviescommissie en Jouke van Dijk, voorzitter SER NN.


Commissieleden

Renate Westdijk

Directeur Enwestdijk

Petra Oden

Lector Juridische Aspecten Arbeidsmarkt

Arnoud Hoogsteen

FNV

Herman Bloupot

Algemeen secretaris