Werkatelier ' Advies noordelijke Infrastructuur na 2023' [besloten bijeenkomst] › SER Noord Nederland

Agenda

Werkatelier ' Advies noordelijke Infrastructuur na 2023' [besloten bijeenkomst]

Werkatelier ' Advies noordelijke Infrastructuur na 2023' [besloten bijeenkomst]

Het werkatelier 'Advies noordelijke infrastructuur na 2023' vindt plaat op donderdag 30 maart. Deze interactieve bijeenkomst is onderdeel van het adviestraject over de noordelijke infrastructuur na 2023.  Hilde Blank, directeur BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling en deskundig raadslid van de SER Noord-Nederland zal het werkatelier voorzitten. Op deze dag leveren onder andere Fleur Gräper, gedeputeerde Provincie Groningen, en Daan Zandbelt, partner De Zwarte Hond en Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving, een belangrijke bijdrage.

Het werkatelier vindt plaats naar aanleiding van de volgende adviesvraag van de Provincie Groningen: “Voor de visievorming van de Noord-Nederlandse infrastructuur na 2023 gaat het om op basis van de ruimtelijk economische agenda voor de komende decennia te kijken welke infrastructuur wij daarvoor nodig hebben (infrastructuur als middel). Achtergrond hierbij is het bepalen van de noordelijke inzet voor het MIRT de komende jaren ”.

Een belangrijke afgeleide vraag in dit advies is: 'Kan Noord-Nederland een proeftuin zijn voor (internationale) systeemverandering in connectiviteit (zowel fysiek als digitaal)?' Door middel van dit werkatelier hopen wij op 30 maart met de deelnemende partijen een antwoord op te kunnen formuleren op deze vraag en hiermee een eerste richting te geven aan het advies. 

Agenda