Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

Vergadering SER Noord-Nederland

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vergadering SER NN d.d. 12-6-2015
 4. Toekomst SER Noord-Nederland
 5. Adviestraject Ruimtelijke Ordening van de ondergrond
 6. Adviestraject Retailagenda
 7. Concept vergaderschema 2016
 8. Lopende activiteiten
 9. Ingekomen stukken
 10. Uitgegane stukken
 11. Rondvraag en Sluiting