Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

Agenda

 1. Opening & vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vergadering d.d. 24-04-2015
 4. Toekomst SER Noord-Nederland
 5. Adviestraject Ruimtelijke Ordening van de Ondergrond
 6. Adviestraject Retailagenda
 7. Begroting 2016
 8. Lopende activiteiten
 9. Ingekomen stukken
 10. Uitgegane stukken
 11. Rondvraag en sluiting.