Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vergadering SER NN d.d. 13-02-2015
 4. Toekomst SER Noord-Nederland
 5. Advies Ruimtelijke Ordening Ondergrond
 6. Vervolg Advies KoersVAST 2.0 en Actieagenda voor de Groei
 7. Advies Vastgoed
 8. Jaarstukken 2014
 9. Lopende activiteiten
 10. Ingekomen stukken
 11. Uitgegane stukken
 12. Rondvraag en sluiting