Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

Vergadering SER Noord-Nederland

AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vergadering SER Noord-Nederland d.d. 09-12-2015
 4. Deelname jongeren
 5. Advies Ondergrond, Kansen voor Noord-Nederland
 6. Advies noordelijke retailagenda
 7. Lopende activiteiten
 8. Ingekomen stukken
 9. Uitgegane stukken
 10. Ter kennisname
 11. Rondvraag en sluiting