Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

Agenda

 1. Opening & vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vergadering SER NN d.d. 10-10-2014
 4. Adviestraject Actieagenda voor de Groei
 5. Communicatieplan
 6. Adviesagenda 2015
 7. Aangepaste begroting 2015
 8. Lopende activiteiten
 9. Ingekomen stukken
 10. Uitgegane stukken
 11. Rondvraag & Sluiting