Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

Agenda

1. ​​​Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vergadering SER Noord-Nederland d.d. 27-06-2014

4. Adviestraject Actieagenda  voor de Groei

5. Toekomst rol/taak SER Noord-Nederland

6. Adviestraject Ruimtelijke Ordening van de Ondergrond

7. Lopende activiteiten

8. Ingekomen stukken

9. Uitgegane stukken

10.Rondvraag en sluiting.