Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vergadering SER NN d.d. 08-05-2014
 4. Financiering 2015 & discussie rol/taak SER NN
 5. Advies Human Capital Agenda / Noordelijk Sociaal Akkoord
 6. Advies RIS3 Uitvoeringsprogramma
 7. Concept vergaderschema 2015
 8. Lopende activiteiten
 9. Ingekomen stukken
 10. Uitgegane stukken
 11. Rondvraag en sluiting.