Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

De SER Noord-Nederland vergadert iedere 2 maanden. 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag vergadering SER NN dd. 05-03-2014
 4. Groeiagenda
 5. Startnotitie Ondergrond
 6. Begroting 2015
 7. Lopende activiteiten
 8. Ingekomen stukken
 9. Uitgegane stukken
 10. Rondvraag & Sluiting
 11. Reflectie RIS 3