Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

Vergadering SER Noord-Nederland

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag vergadering SER Noord-Nederland d.d. 13-04-2016
  4. Concept begroting 2017
  5. Advies Innovatief en Duurzaam Bouwen
  6. Eerste opzet aanbevelingen adviesvraag SNN over arbeidsmarkt
  7. Lopende activiteiten
  8. Ingekomen stukken
  9. Uitgegane stukken
  10. Rondvraag en sluiting