Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

Vergadering SER Noord-Nederland

AGENDA

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag vergadering SER Noord-Nederland d.d. 24-02-2016
  4. Jaarverslag 2015
  5. Bouwsteen Arbeidsmarktbeleid
  6. Lopende activiteiten
  7. Ingekomen stukken
  8. Uitgegane stukken
  9. Rondvraag en sluiting.