Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

Agenda

1. Opening & Vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Verslag vergadering SER NN d.d. 12 december jl.
4. Advies KoersVAST 2.0
5. Advies Actieagenda voor de Groei
6. Lopende activiteiten 
7. Ingekomen stukken
8. Uitgegane stukken
9. Rondvraag & Sluiting

Agenda