Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag vergadering SER NN d.d. 13-12-2013
  4. Advies MKB & Innovatie
  5. Adviestraject aardbevingen
  6. Jaarverslag (incl. jaarrekening 2013)
  7. Lopende activiteiten
  8. Ingekomen stukken
  9. Uitgegane stukken
  10. Rondvraag & Sluiting.