Sociale uitdagingen in Noord-Nederland: EU reactie Noodzakelijk? › SER Noord Nederland

Agenda

Sociale uitdagingen in Noord-Nederland: EU reactie Noodzakelijk?

Op dinsdag 8 april 2014 organiseert de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland een expertbijeenkomst over de sociaaleconomische component van het Europees Semester, waarbij specifiek gekeken zal worden naar de sociale uitdagingen in Noord-Nederland. 

Sinds 2011 geeft het Semester de Europese Commissie de mogelijkheid om economische ontwikkelingen en problemen met de overheidsfinanciën in de lidstaten van de Europese Unie scherper in de gaten te houden en waar nodig bij te sturen. Vooral vakbonden en de politiek uitten hevige kritiek op het ontbreken van sociale indicatoren in de landenspecifieke aanbevelingen. In 2013 heeft de Commissie besloten bij de nieuwe ronde aanbevelingen meer aandacht te schenken aan sociale factoren en een sociaal scorebord op te stellen.

Hoe verhouden de sociale problemen in Noord-Nederland zich tot de Europese Unie? Naast een technische briefing over de sociale dimensie van het Europees Semester adresseren we sociale uitdagingen als jeugdwerkloosheid, krimp en vergrijzing in de regio met Pieter Sijpersma (hoofdredacteur Dagblad van het Noorden), René Paas (projectleider Zorg Innovatieforum en voorzitter Divosa), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Ad Melkert (oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de PvdA en voorzitter van de Commissie Melkert, onder voorbehoud) en Koos Richelle (voormalig directeur-generaal voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie bij de Europese Commissie). Daarnaast staat het project healthy ageing centraal, waarmee de Noordelijke provincies economische groei en innovaties stimuleren. De bijeenkomst wordt geleid door Jan Marinus Wiersma (oud-Europarlementariër en senior visiting fellow bij Instituut Clingendael).

Agenda