Road to ERSA: De Inclusieve Regio › SER Noord Nederland

Agenda

Road to ERSA: De Inclusieve Regio

De SER Noord-Nederland organiseert samen met de RUG een publieke lezing in het teken van De Inclusieve Regio. Op maandag 15 mei bent u vanaf 15.30 van harte welkom in de Statenzaal van het provinciehuis Groningen. Er zijn onder andere bijdrage van Mariette Hamer, voorzitter Sociaal Economische Raad, René Paas, Commissaris van de Koning, en Prof. Dr. Jouke van Dijk. 

De noordelijke samenleving wordt bedreigd door een aantal tweedelingen. Sommige mensen plukken de vruchten van vaak onomkeerbare ontwikkelingen, terwijl anderen daar geen mogelijkheden toe hebben en achterop raken. Positieve zaken als economische groei en innovatie hebben voor sommigen negatieve keerzijden in de vorm van werkloosheid en armoede. Ook heeft de aantrekkingskracht van de stad ongewenste gevolgen voor de krimpgebieden en profiteren jongere mensen van andere veranderingen dan ouderen. Het beperken van de hieruit voortvloeiende economische en sociale ongelijkheid is een hele opgave voor overheidsinstanties zoals gemeenten, provincies en de ministeries van EZ, Onderwijs en Werk & Inkomen. SER Noord-Nederland heeft kortgeleden het advies ‘Het werkend alternatief voor Noord-Nederland’ gepubliceerd, waarin deze problematiek wordt beschreven. 

Toegang tot de lezing is kosteloos, maar aanmelden is verplicht. U kunt zich hier aanmelden. 

Deze themabijeenkomst is de vierde en laatste publieke lezing die wordt georganiseerd in de aanloop naar het congres van de European Regional Science Association dat van 29 augustus tot 1 september 2017 plaatsvindt in Groningen. 

Agenda