Raadsvergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Raadsvergadering SER Noord-Nederland

De raadsvergadering van SER Noord-Nederland is vrij toegankelijk voor iedereen. U wordt via deze website tijdig op de hoogte gebracht van de agenda. 

We heten u van harte welkom bij Het Paleis aan het Boterdiep 111, 9712 LM te Groningen in de zaal De Mortier.

De volgende agendapunten komen hiervoor aan de orde:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Presentatie Structuurfondsen na 2021
 3. Advies Sociaal Ondernemerschap
 4. Mededelingen
 5. Verslag 7 juni 2018
 6. Uitwerking Actieagenda
 7. Advies Flexibilisering Beroepsonderwijs
 8. SER NN na 2018
 9. Ingekomen stukken
 10. Uitgegane stukken         
 11. Rondvraag en sluiting
Agenda