Raadsvergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Raadsvergadering SER Noord-Nederland

De raadsvergadering van SER Noord-Nederland is vrij toegankelijk voor iedereen. U wordt via deze website tijdig op de hoogte gebracht van de agenda. 

We heten u van harte welkom bij SER Noord-Nederland, vergaderzaal 5. 

De volgende agendapunten komen hiervoor aan de orde:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Advies Sociaal Ondernemerschap
  4. Uitwerking Actieagenda
  5. Betrokkenheid Jongeren bij de SER NN?
  6. Jaaroverzicht 2017
  7. SER NN na 2018
  8. Ingekomen stukken
  9. Uitgegane stukken         
  10. Rondvraag en sluiting
Agenda