Raadsvergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Raadsvergadering SER Noord-Nederland

Raadsvergadering SER Noord-Nederland

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
   
 2. Mededelingen
   
 3. Conceptnotulen raadsvergadering 21 juni 2017
   
 4. SER NN na 2017
   
 5. Advies Zorgeconomie
   
 6. Vervolgadvies Arbeidsmarkt
   
 7. Ingekomen stukken
   
 8. Uitgegane stukken
   
 9. Rondvraag en sluiting 
   

In verband met de jaarafsluiting is deze raadsvergadering besloten.