Raadsvergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Raadsvergadering SER Noord-Nederland

Raadsvergadering SER Noord-Nederland

De raadsvergadering van SER Noord-Nederland is vrij toegankelijk voor iedereen. U wordt via deze website tijdig op de hoogte gebracht van de agenda. 

We heten u van harte welkom bij SER Noord-Nederland, vergaderzaal 4/5. 

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vergadering SER Noord-Nederland d.d. 12-04-2017 
 4. SER Noord-Nederland na 2017
 5. Advies Personalized & Customized Health
 6. Advies Infrastructuur na 2023
 7. Advies Zorgeconomie
 8. Vervolgadviezen noordelijke arbeidsmarkt
 9. Ingekomen stukken
 10. Uitgegane stukken 
 11. Rondvraag en sluiting

De raadsvergadering van SER Noord-Nederland is vrij toegankelijk voor iedereen. Mocht u geïnteresseerd zijn, wij heten u graag welkom aan de Leonard Springerlaan 23.

Agenda