Raadsvergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Raadsvergadering SER Noord-Nederland

De raadsvergadering van SER Noord-Nederland is vrij toegankelijk voor iedereen. U wordt via deze website tijdig op de hoogte gebracht van de agenda. 

We heten u van harte welkom bij SER Noord-Nederland, vergaderzaal 4/5. 


 

Deze raadsvergadering staat in het teken van afronding van de adviesvragen van 2016 en opstarten van de adviestrajecten voor 2017. De volgende agendapunten komen hiervoor aan de orde:

 1. Opening en vaststellen agenda
   
 2. Mededelingen
   
 3. Verslag vergadering SER Noord-Nederland d.d. 14-12-2016
   
 4. Advies Arbeidsmarkt
   
 5. Advies PCH
   
 6. Adviesagenda 2017
   
 7. Ingekomen stukken
   
 8. Uitgegane stukken 
          
 9. Rondvraag en sluiting
Agenda