Provinciale conferentie arbeidsmarktbeleid (Friesland) › SER Noord Nederland

Agenda

Provinciale conferentie arbeidsmarktbeleid (Friesland)

Als vervolg op het adviesrapport 'Het werkend alternatief' richt SER Noord-Nederland zich wederom op adviesvragen over de Noordelijke arbeidsmarkt. Er is met de meeste gemeenten in Friesland, Groningen en Drenthe gesproken over de aanbevelingen uit het reeds genoemde advies. Op 21 september geven we een vervolg aan deze gesprekken door de gevormde beelden te bespreken met de stakeholders in Friesland. 

Binnen elke genoemde provincies wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij we stakeholders uitnodigen om gezamenlijk input te leveren voor het vervolgadvies. Het wordt van belang geacht om op interactieve wijze de stakeholders te betrekken bij het adviestraject, zodat we de haalbaarheid van de adviezen verhogen en daarbij in hoge mate draagvlak krijgen onder de stakeholders. 

Agenda