Presentatie 'Balans van de SER Noord-Nederland' › SER Noord Nederland

Agenda

Presentatie 'Balans van de SER Noord-Nederland'

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de regionale advisering presenteren we de essay 'Balans van de SER Noord-Nederland', dat is opgesteld door de Fryske Akademy. Het essay wordt door Frans Jaspers, voorzitter de SER Noord-Nederland, aangeboden aan de commissaris van de Koning, de heer René Paas.

De Fryske Akademy heeft op verzoek van de SER Noord-Nederland het essay geschreven. In dit essay worden de wortels van het overleg tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en noordelijke overheden blootgelegd. Door verschillende functies van de SER Noord-Nederland te beschrijven, wordt een analyse gegeven van de meerwaarde die sociaal partnerschap in de regio heeft.

De heer Marijn Molema, een van de auteurs, zal het essay toelichten in een presentatie. Vervolgens biedt de voorzitter het namens de SER Noord-Nederland aan, aan de heer Paas.  

De bijeenkomst is uitsluitend voor genodigden. Mocht u geïnteresseerd zijn in een exemplaar van 'Balans van de SER Noord-Nederland', dan kunt u deze opvragen per e-mail: info@sernoordnederland.nl 

 

Agenda