Presentatie adviesrapport Noordelijke arbeidsmarkt [ besloten bijeenkomst ] › SER Noord Nederland

Agenda

Presentatie adviesrapport Noordelijke arbeidsmarkt [ besloten bijeenkomst ]

Presentatie adviesrapport Noordelijke arbeidsmarkt [ besloten bijeenkomst ]

Op 6 februari wordt het adviesrapport over de Noordelijke arbiedsmarkt aangeboden aan Cees Bijl, Eelco Eikenaar en Henk Brink. 

Het adviesrapport is  op aanvraag van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland gemaakt. De vragen van het SNN waren gericht op de thema's: leven lang leren, intersectorale samenwerking en dienstencheques als een mogelijk instrument bij arbeidstoeleiding. 
Het advies is tot stand gekomen in nauw overleg met heel veel betrokkenen in het Noorden: gedeputeerden, wethouders, ambtenaren, bestuurders van roc's en aoc's, regiomanagers van UWV, directeur NOM en vertegenwoordigers van bedrijfsleven, vakbeweging en sociale ondernemingen. De SER NN bedankt hen voor hun waardevolle bijdrage. 

 

Agenda