Overleg adviescommissie Ruimtelijke Ordening › SER Noord Nederland

Agenda

Overleg adviescommissie Ruimtelijke Ordening

Agenda:

  • Inbreng SER Noord-Nederland bij de opstelling van een mogelijke Ruimtelijke Economische Visie voor Noord-Nederland
  • vervolg op overleg gedeputeerden Krimp
Agenda