Overleg Adviescommissie Regionale Economie › SER Noord Nederland

Agenda

Overleg Adviescommissie Regionale Economie

Bespreken uitkomsten discussie tijdens vergadering SER Noord-Nederland d.d. 29-06-2012 naar aanleiding van het concept advies Smart Specialisation Strategy.