Mini-symposium leven lang leren › SER Noord Nederland

Agenda

Mini-symposium leven lang leren

Mini-symposium leven lang leren

De toenemende automatisering, digitalisering en robotisering zorgt ervoor dat er steeds meer eisen aan werkgevers en werknemers worden gesteld. En sommige beroepen verdwijnen helemaal. Blijvende ontwikkeling van mensen is meer dan in het verleden noodzakelijk! Maar hoe?

BLIJVEND ONTWIKKELEN EEN NOODZAAK VOOR REGIONALE ECONOMIE!

SER Noord-Nederland nodigt u uit voor het mini-symposium leven lang leren op dinsdag 6 december bij de Twee Provinciën. Vanaf 15.00 uur gaan een aantal sprekers in op het belang van het onderwijs in de toekomst dat flexibel moet kunnen inspreken op de toekomstige eisen die de markt stelt. Ter afsluiting van de bijeenkomst wordt er een hapje en drankje geserveerd.

Programma
14.30     Inloop en ontvangst
15.00     Welkomstwoord - Dhr.  F. Jaspers, voorzitter SER Noord-Nederland
15.05     Ons Onderwijs in 2032 - Dhr. T. Douma, lid Platform Onderwijs 2032 & voorzitter CvB van
             bestuur OG2G
15.20     Flexibilisering in het onderwijs - Mw. J. Lania, programmamanager Flexibel Onderwijs
             NHL
15.35     Ambitie mbo in 2025 - Dhr. T. Heerts, voorzitter MBO raad
15.50     Contouren SER NN advies - Dhr. A. Hoogsteen, lid SER NN & beleidsadviseur FNV            
16.05     Paneldiscussie onder leiding van dhr. F. Jaspers
17.00     Afsluiting en borrel

Bent u geïnteresseerd in de inzet van Leven Lang Leren en wilt u hierover meepraten? Meldt u spoedig aan voor deze bijeenkomst, want er is beperkt plek. Aanmelden kan via hier.​

Locatie                                                           Contact
De Twee Provinciën                                          info@sernoordnederland.nl
Meerweg 245                                                   050 - 526 71 92                                                     
Haren                                                                

Agenda