MerkMiddag 2013 "Liefde voor het Noorden" › SER Noord Nederland

Agenda

MerkMiddag 2013 "Liefde voor het Noorden"

Binnen Europa worden regio’s steeds belangrijker. Zowel in economisch, sociaal als cultureel opzicht. Het project Noordervisie 2040 werkt aan een nieuwe ruimtelijke en economische visie op het Noorden, waarbij via een prijsvraag, sessies met de namen “Noorderstorm en Noorderlab” de inbreng van onder andere de bevolking is gevraagd. De uitkomsten hiervan worden gepresenteerd op donderdag 14 februari in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden.

MerkMakers koppelt deze presentatie aan haar jaarlijkse MerkMiddag. Immers, denkend aan het merk ‘Het Noorden’ kan regionale samenwerking alleen een succes worden als gezamenlijke waarden worden gevonden. Waarden die zowel in het hoofd, maar vooral ook in het hart van de Noorderling moeten gaan zitten.

Welke waarden zijn dit? Welke drempels komen we hierbij tegen? Welke kansen biedt een merk als Het Noorden aan bedrijfsleven, overheden en individu? Is het creëren van een merk als Het Noorden eigenlijk wel mogelijk? Hoe maken we deze abstracte discussie over onze regio concreet zodat het de noordeling raakt? Deze en andere vragen zullen tijdens de MerkMiddag worden toegelicht en bediscussieerd.

Het projectteam Noordervisie 2040 (een samenwerking van de provincies Groningen, Fryslân
en Drenthe) presenteert dit samen met MerkMakers onder de titel ‘Liefde Voor Het Noorden’.
Omdat de MerkMiddag op Valentijnsdag valt. Omdat Liefde een van 18 eindwaarden van
Rokeach* is. En omdat, ongeacht de uitkomst van de discussie, de liefde voor deze regio een
belangrijke drijfveer is van alle aanwezigen om er het mooiste van te maken.

Agenda