Gesprek met dhr. J. Tichelaar, CdK provincie Drenthe › SER Noord Nederland

Agenda

Gesprek met dhr. J. Tichelaar, CdK provincie Drenthe

Onderwerp van gesprek zal zijn de adviesagenda 2013.