Conferentie 'The Future of the Netherlands in the Asian Era › SER Noord Nederland

Agenda

Conferentie 'The Future of the Netherlands in the Asian Era

Conferentie 'The Future of the Netherlands in the Asian Era

Nederland na de verkiezingen: scherp stellen op het aanstomende Azië

Twaalf dagen voor de verkiezingen in september stelt The Future of the Netherlands in the Asian Era, een internationaal symposium, de toekomst van Nederland centraal. Hierbij gaat het om de vraag hoe ons land sterker en competitiever uit de huidige financieel-economische crisis tevoorschijn kan komen. Het symposium focust op het verschuiven van de economische macht in de wereld van West naar Oost. 

Programma

15.00 uur Laurens Jan Brinkhorst.

Introduction: A new Europe and a New Asia: the Need for a New Dutch Focus

15.25 uur Harry Garretsen.

The shift of the Economic Balance of Bower: form the West to the East.

15.50 uur Klaas Knot

Dutch Financial Stability in the Asian Era

16.30 uur Rien T. Segers

Implications of the Coming Asian Era for the Netherlands: Asian Threats or Dutch Possibilities?

Voertaal: Engels

Dit symposium wordt georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen, Center for Japanese Studies en wordt vanuit de SER Noord-Nederland ondersteund. 

Meer informatie: www.dutchfuture.nl of a.m.arendshorst@rug.nl

Agenda